Prediktion handlar om att estimera framtida värden, vilket är något av det mest kraftfulla i tillämpningen av multivariat dataanalys. Genom att skapa prediktionsmodeller kan Ivida hjälpa företag med att genomföra simuleringar, förutsee framtida skeenden och stärka det förebyggande arbetet. Rent praktiskt innebär exempelvis detta att man kan förutse driftstiden på en specifik maskin, medarbetarutvecklingen på en arbetsplats eller vad som kommer ske om vissa förändringar görs i en tillverkningsprocess.

prediktion

Prediktion av maskindriftstid.

Bilden ovan är en illustration över hur en prediktionsmodell kan se ut. Denna bild föreställer en prediktion av maskindriftstid i förhållande till oljetyp. Här går det alltså bland annat att utläsa hur länge maskiner kommer att gå i förhållande till olika parametrar som oljetyp, årsmodell och hur de körs. På samma vis kan man skapa prediktionsmodeller för produktionskedjor, logistikflöden och medarbetarutveckling. Denna metodik kan med andra ord skapa värde inom såväl industri- som ekonomisektorn, men även hos HR-organisationer och bland statistikföretag.