Prediktion

By | oktober 4th, 2015|Multivariat dataanalys, Prediktion|

Prediktion handlar om att estimera framtida värden, vilket är något av det mest kraftfulla i tillämpningen av multivariat dataanalys. Genom att skapa prediktionsmodeller kan Ivida hjälpa företag med att genomföra simuleringar, förutsee framtida skeenden och stärka det förebyggande arbetet. Rent praktiskt innebär exempelvis detta att [...]