Om oss

Sedan oktober 2016 ingår Ividas fulla kompetens i Sweco.

Ivida är ett konsultföretag som hjälper forskare, organisationer och företag med att skapa nya insikter ur befintlig eller ny data. Detta gör vi genom att tillämpa multivariat dataanalys, eller kemometri, på stora dataset/Big data.

Ida Bodén

PhD Kirurgi och Biofysikalisk kemi med inriktning mot multivariat dataanalys. Gedigen kunskap om analyser av information från både databaser och undersökningar samt kombination av detta. Van att jobba med Big Data och datamining. Har inom många områden jobbat med uppföljningsprojekt där hon identifierat inte bara hur det ser ut utan också med sin analys svarat på frågan ”varför” det blev som det blev.

Ida Bodén

Exempel på projekt med Multivariat dataanalys/-statistik

På grund av sekretess är endast ett urval av de projekt som Ivida jobbat med beskriva nedan. 

Analys av oljeprover: Multivariat dataanalys av kemiska provsvar från oljeanalyser.

  • Komatsuforest och Scania: Analyserade oljeprover för att se hur oljan förändras med driftstiden av maskinerna. Identifierade oljetyp i maskinerna. Kopplade förslitningsämnen till maskinprestandan.
  • Oljeanalysbolag, ITH: medverkar i ett forskningsprojekt där förslitningen av smörjolja kopplas till maskinernas förslitning. Frågeställning: kan man förutse, och därmed förhindra, maskinhaveri genom att studera smörjoljan?
  • Agrol: Analyserar oljeprover för att bland annat svara på frågorna ”Vilken olja ger längst driftstid till vilken fordonstyp?” och ”Vilket recept på olja ger bäst avkastning”

 

Analys av spektroskopiska data

  • Umeå universitet, SLU och Linköpings universitet: Identifierar hudförändringar genom Multivariat dataanalys av spektra från nära infrarött ljus och hudimpedans (avhandlingsarbete vid Umeå universitet). Förutom själva analysdelen av avhandlingsarbetet bestod arbetet av teknisk instrument- och mjukvaruutveckling.
  • Konsulteringar som applikationsspecialist hos UmBio AB (Umeå) med spectral imaging. www.umbio.com

Kvalitetssäkring och utvärdering av Medarbetarundersökning samt av måluppfyllelse efter genomfört utvecklingsarbete. Analys av enkät-svar

  • Tillsammans med GenuinResurs har Ivida utvecklat ett material för medarbetsundersökningar. Ett batteri av relevanta frågor till enkäter har tagits fram och används som underlag för att utvärdera behovet av ett förändringsarbete hos kunder samt för att utvärdera själva förändringsarbetet.

 

Analys av kundundersökningar samt kundregister

  • PWC: Analys av nöjdkundundersökningar visar vilka frågor som är mest relevanta för en specifik kundgrupp. Detta för att ge en ökad insikt om vad som skiljer en specifik kundgrupp från en annan.
  • Acino AB: En prediktionsmodell baserad på kundregister ökar Hit Rate för nya kunder. I stället för att träffa 300 potentiella nya kunder och få slutkontrakt med 30 så kan man identifiera de 50 mest intressanta kunderna och besöka dessa för att få slutkontrakt med 30.

 

Analys av tågkrasch
Med hjälp av multivariat dataanalys se vilka faktorer som påverkade personskadebilden av passagerarna mest vid tågolyckan vid Nosaby. Arbetet utfört i uppdrag av Kunskapscentrum i katastrofmedicin(KcKM), Umeå