Åtta begränsningar med Big Data och åtta förklaringar till hur man kommer runt dessa

By | oktober 29th, 2015|Big data, Multivariat dataanalys|

Kanske är det så att Big Data är en hajp som inte motsvarar verkligheten. Computer Sweden publicerades nyligen en artikel där man beskriver detta och lyfter fram de amerikanska forskarna Ernest Davis och Gary Marcus artikel i Financial Review där ett antal problem med Big Data beskrivs. [...]

Multivariat dataanalys och Korrelation mellan variabler

By | oktober 4th, 2015|korrelation, Multivariat dataanalys|

En av de största fördelarna med multivariat dataanalys i förhållande till traditionell statistik är möjligheten att analysera dataset med stora mängder korrelerande variabler. Med andra ord kan man med hjälp av kemometri sammanföra många kvalitativa variabler i samma analys och komprimera dessa till en visuellt [...]

Prediktion

By | oktober 4th, 2015|Multivariat dataanalys, Prediktion|

Prediktion handlar om att estimera framtida värden, vilket är något av det mest kraftfulla i tillämpningen av multivariat dataanalys. Genom att skapa prediktionsmodeller kan Ivida hjälpa företag med att genomföra simuleringar, förutsee framtida skeenden och stärka det förebyggande arbetet. Rent praktiskt innebär exempelvis detta att [...]

Load More Posts