Multivariat dataanalys och Korrelation mellan variabler

By | oktober 4th, 2015|korrelation, Multivariat dataanalys|

En av de största fördelarna med multivariat dataanalys i förhållande till traditionell statistik är möjligheten att analysera dataset med stora mängder korrelerande variabler. Med andra ord kan man med hjälp av kemometri sammanföra många kvalitativa variabler i samma analys och komprimera dessa till en visuellt [...]