Multivariat dataanalys och Korrelation mellan variabler

By | oktober 4th, 2015|korrelation, Multivariat dataanalys|

En av de största fördelarna med multivariat dataanalys i förhållande till traditionell statistik är möjligheten att analysera dataset med stora mängder korrelerande variabler. Med andra ord kan man med hjälp av kemometri sammanföra många kvalitativa variabler i samma analys och komprimera dessa till en visuellt [...]

Prediktion

By | oktober 4th, 2015|Multivariat dataanalys, Prediktion|

Prediktion handlar om att estimera framtida värden, vilket är något av det mest kraftfulla i tillämpningen av multivariat dataanalys. Genom att skapa prediktionsmodeller kan Ivida hjälpa företag med att genomföra simuleringar, förutsee framtida skeenden och stärka det förebyggande arbetet. Rent praktiskt innebär exempelvis detta att [...]

Load More Posts